Ágazati szakrendszerek tervezése, fejlesztése

 • termékéletút tervezés;
 • fejlesztési feladatok definiálása, priorizálása az üzleti értékek mentén;
 • nemzetközi trendanalízis;
 • integrációs lehetőségek feltérképezése,  integrációs tervezés;
 • infrastruktúra skálázás;
 • monitoring módszertan;
 • informatikai fejlesztés

Szervezeti átalakítások támogatása, szervezet- és folyamatfejlesztés

 • üzleti és szervezeti folyamatok felmérése;
 • vezetői célok deklarálása;
 • jelenleg használt rendszerek, szolgáltatások felmérése;
 • szervezeti átalakítási javaslat készítése;
 • informatikai szolgáltatások fejlesztési tervének elkészítése

Ágazati adatvezérelt irányításra való átállás

 • folyamatok és jelenlegi adatkészletek felmérése;
 • jogszabályi keretek feltárása;
 • üzleti igények megfogalmazása – hatósági és felhasználói oldalról;
 • megoldási javaslatok;
 • folyamatoptimalizáció

Adatvagyon felmérés, adatelemzés

 • szakmai és funkcionális területek működésének felmérése
  • adatok keletkezésének detektálása;
  • összefüggések feltárása és elemzése;
  • adatmodellezés;
 • adatelemzés;
 • jelenlegi működés hatékonyságának növelése az elemzés eredményeire támaszkodva;
 • új üzleti lehetőségek feltárása
 • állami, akadémiai és piaci adatvagyon kapcsolódási javaslatok

Termékesítés, termékfejlesztés

Már működő és tervezett fejlesztések, rendszerek esetében is:
 • termékéletút tervezése;
 • fejlesztési feladatok definiálása és priorizálása a képviselt üzleti érték alapján;
 • piaci trendek vizsgálata;
 • integrációs lehetőségek feltérképezése;
 • adattárolás tervezése;
 • futtató infrastruktúra skálázása;
 • visszamérési módszerek definiálása
key result services - Termékesítés, termékfejlesztés

Részletes megvalósíthatósági tanulmányok készítése

Hazai, EU és célzott fejlesztéspolitikai támogatottságú
projektek esetén egyaránt vállaljuk RMVT-k készítését:

 • klasszikus módszertan szerint;
 • ágazatközi szinergiák feltárásával;
 • különös részletesség technológia, műszaki és informatikai területeken

Informatikai és üzletfejlesztési stratégia készítése és megvalósítása

Az általunk készített stratégiák modulárisan épülnek fel annak függvényében, hogy milyen célok kerülnek meghatározásra. A stratégiaalkotás során a teljesség igényével érintjük az alábbi területeket:

• kiszolgáló oldali eszközök, szerverek;
• kliens oldal;
• fizikai hálózat, hálózati eszközök (vezetékes, vezeték nélküli);
• tűzfal és egyéb biztonsági elemek;

• felhő alapú rendszerek és szolgáltatások;
• irodai szolgáltatások (levelezés, irodai szoftverek, munkacsoport felület stb.);
• back office támogató rendszerek és szolgáltatások;
• IT biztonsági szolgáltatások;
• felhasználó-menedzsment, identitáskezelés;
 rendszeradminisztráció.

A mi előnyünk az ön előnye

Miért válasszon minket?

Több mint 20 év tapasztalat

Nagyon sok fajta szervezettel dolgoztunk már, és sok céget láttunk „belülről”, így tényleg sokrétű tapasztalatunk van a cégek valódi működéséről.

Moduláris megoldások

Az általunk készített stratégiák modulárisan épülnek fel annak függvényében, hogy milyen célok kerülnek meghatározásra

Kiterjedt kapcsolatrendszer

Korábbi munkáinkból kifolyólag szerteágazó, professzionális kapcsolatrendszerünk van, mely garantálja projektjeink sikerességét.

szakértőink referenciái

Csapatunk tagjai több évet töltöttek a piaci és államigazgatási területeken vezetőként, felső vezetők közvetlen informatikai és szervezeti tanácsadójaként. Ez idő alatt a munka jellegéből fakadóan teljes képet kaptak egy-egy szervezet, minisztérium működéséről, tevékenységéről, valamint közvetlen rálátással rendelkeztek az adott intézmény teljes működésével és projektjeivel kapcsolatban.
Previous slide
Next slide

Projekttapasztalatok

 • KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15;
 • KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16;
 • KÖFOP-2.1.1-VEKOP-15;
 • KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15;
 • KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16;
 • KÖFOP-2.1.4-VEKOP-16;
 • GINOP-2.2.1-15;
 • GINOP-3.1.1-VEKOP-15;
 • GINOP-3.2.8-20;
 • EFOP-1.9.6-16;
 • EKOP-3.1.2 (KKIR);
 • EKOP-1.1.4 (KKIR2);
 • EKOP-1.2.15;
 • EKOP-1.2.21;
 • ÁROP 1.1.8;
 • ÁROP-1.1.26;
 • ÁROP-1.2.9;
 • ÁROP-2.2.5;
 • ÁROP-2.2.17.

Kormányablakok informatikai kialakítása

 • ügyfélhívó-ügyfélirányító és tudásbázis rendszerek tervezése
 • központi időfoglaló rendszer szoftveres és hardveres üzembeállítása

Önkormányzati szabályzatcsomagok elkészítése, felülvizsgálata, testreszabása:

 • Iratkezelési Szabályzat
 • Adatvédelmi és Adatbiztonsági szabályzat
 • Informatikai Biztonsági Szabályzat
 • Közszolgálati Adatvédelmi Szabályzat

Kérdése van?

További elérhetőségeink

Scroll to Top